Gimnazijoje  viešėjo Naujasis teatras su vieno veiksmo poetiniu spektakliu pagal Maironio kūrybą „Beauštanti“.  Skambėjo eilėraščiai  „Kur bėga Šešupė“, „Išnyksiu kaip dūmas“, „Nebeužtvenksi upės“, „Jaunoji Lietuva“, „Lietuva brangi“ , taip pat posmai iš poemos „Jūratė ir Kastytis“.

Spektaklį,  pasinaudoję kultūros paso programa,  žiūrėjo III - IV klasių mokininiai.