2019 m. gruodžio 5 d. įvyko fizikos laboratorijos atidarymas. Šventiniame renginyje sulaukėme garbingų svečių: Vilniaus mero patarėjo Alberto Lamanausko, administracijos direktoriaus vyriausiosios patarėjos švietimo klausimais Alinos Kovalevskajos, Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjos Dianos Petkūnienės, VŠPC Švietimo veiklos vadovės Genovaitės Kynės, projekto konsultanto Gintaro Jonaičio bei atstovų iš Užupio bei Antakalnio gimnazijų.

Ši nauja mokymosi erdvė įrengta gimnazijai laimėjus Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus švietimo pažangos centro finansuojamą projektą „Gamtos mokslų laboratorijų steigimas Vilniaus miesto gimnazijose“. Nauja įranga ir mokymosi priemonės, jauki ir moderni aplinka, profesionalūs mokytojai sudarys sąlygas mokiniams atlikti fizikos eksperimentus, bandymus ir tyrimus, didins mokinių susidomėjimą gamtos mokslais bei stiprins praktinius stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius – visa tai turės teigiamą poveikį mokinių pasiekimams ir ugdymo kokybei.