calendar iconVilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos lankymo tvarka mokinių atostogų ir laisvu nuo ugdymo proceso metu:

Erdvių lankymo grafikas