Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226, pamokos Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje vyks nuotoliniu būdu iki 2020 m. gruodžio 22 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos vyks nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d.