Nuotolinis bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks kovo 15-16 dienomis.
Nuotolinis bandomasis socialinių ir gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks kovo 18 dieną.
Anglų kalbos mokėjimo lygio nustatymas vyks kovo 19 dieną.