Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu), matematikos ir gimtosios kalbos (rusų) (raštu) nuotolinis elektroninis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks balandžio 21, 22 ir 26 dienomis.