Atsižvelgus į 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bei metinius matematikos, lietuvių kalbos, istorijos, anglų kalbos pažymius, ISM verslo klasės dalyviais tapo 21 mokinys, pasirinkęs socialinių mokslų pakraipą ir verslo ir vadybos bei mažmeninės prekybos dalyką.