Gimnazijoje sausio 11-14 dienomis buvo organizuojamos netradicinės pamokos, skirtos Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Mokiniai aplankė televizijos bokštą, uždegdami žvakutes ir taip pagerbdami žuvusiuosius. Dalyvauta organizacijos „Neužmirštuolė“ organizuotose gyvosios istorijos pamokose, kur mokiniai galėjo  gyvai pasiklausyti 1991 m. sausio įvykių dalyvių pasakojimų, prisiminimų.

Kadangi pamokos vyko prie pagrindinių objektų (TV bokšto, Spaudos rūmų), kurie buvo šturmuojami, mokiniai galėjo išgirsti autentiškus liudijimus, prisiminimus, pajusti tuo metu tvyrojusią atmosferą. Klasėse organizuotos viktorinos, surengti pristatymai apie žuvusiuosius, organizuota filmų „Emilija iš Laisvės alėjos“, „Mes dainuosime“ peržiūra, aptarimas.

Minėdami  Laisvės gynėjų dieną prisimename aukas, šalies gebėjimą susitelkti ir esame dėkingi, kad šiandien Lietuva yra laisva valstybė.