Trečios klasės mokiniai, kurie mokosi VILNIUS TECH klasėje, kovo 1 d. pakeitė gimnazijos pamokas į universiteto paskaitas. VILNIUS TECH universiteto dėstytojai dėstė gimnazistams paskaitas ir padėjo paruošti laboratorinius darbus.

Pirmoji paskaita mokiniams buvo matematika „Funkcijos grafiko transformacijos“. Gimnazistai keliavo į grafikų pasaulį, sprendė įdomius galvosūkius. Kitos paskaitos – fizikos, chemijos ir informacinių technologijų laboratoriniai darbai. Mokiniai atliko įvairius laboratorinius darbus, sprendė programavimo užduotis.

Ačiū universiteto Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyresniajai specialistei už suorganizuotas mokiniams paskaitas.