Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418, pamokos Vasilijaus Kačialovo gimnazijoje vyks nuotoliniu būdu nuo 2021 m. sausio 6 d. iki 2021 m. sausio 31 d.