Vilniaus Vasiljaus Kačialovo gimnazija 2018 metais dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje pagalErasmus+ strateginės partnerystės projektą.

2018-2020

 

Projektas „BETTER BEFORE“ tęsiasi 2 metus (2018-2020). Projekte dalyvauja „socialinis“ dailininkas M.Karikis kartu su Liuksemburgo CAN ir mokyklas iš septynių šalių: Liuksemburgo, Ispanijos, Graikijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Lietuvos. 2018-2020 mokslo metais projektas „Erasmus+“ bus vykdomas septyniuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto tikslas – padėti paaugliams įveikti socialines ir asmenines problemas. Stengtis įtraukti paauglius į mokyklų ir vietinių bendruomenių veiklą. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Irina Read.

Projektas „Reflective teaching/learning in a modern European digital classroom“ tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italijos, Kroatijos, Latvijos, Rumunijos ir Lietuvos. 2018-2020 mokslo metais projektas Erasmus+“ bus vykdomas penkiuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto tikslaskelti žinių lygį, gerinti mokymosi pasiekimus, siekti panaudoti gautą informaciją aktyviai dalyvaujant įvairiuose mokslo, švietimo, lingvistiniuose ir kituose renginiuose. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Irina Read.


 

Vilniaus Vasiljaus Kačialovo gimnazija 2015 metais dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje pagal Erasmus+ strateginės partnerystės projektą.

2016-2018

Projektas Stress Free and Inspirational Learning for a More Effective European Classroom, tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italiją, Ispaniją, Kipro, Suomijos ir Lietuvos. 2016/2018 mokslo metais „Erasmus+“ projektas bus vykdomas penkiuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto tikslas  sukurti įkvepiančią mokymo(si) be streso aplinką šiuolaikinėje mokykloje. Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja Irina Read.

 


 

Vilniaus Vasiljaus Kačialovo gimnazija 2015 metais dalyvauja Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje pagal Erasmus+ strateginės partnerystės projektą.

2015-2017

Projektas „All Together for Inclusion“, tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italiją, Ispaniją, Turkiją, Rumuniją ir Lietuvą. 2015/2016 mokslo metais „Erasmus+“ projektas bus vykdomas trijuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto koordinatorė  anglų kalbos mokytoja Irina Read.

 

Naujas projektas “Reflective teaching/learning in a modern European digital classroom" tęsiasi 2 metus ir jungia mokyklas iš 5 šalių: Italijos, Kroatijos, Latvijos, Rumunijos ir Lietuvos. 2018-2020 mokslo metais projektas Erasmus+ bus vykdomas penkiuose tarptautiniuose susitikimuose. Projekto tikslaskelti žinių lygį, gerinti mokymosi pasiekimus, siekti panaudoti gautą informaciją aktyviai dalyvaujant įvairiuose mokslo, švietimo, lingvistiniuose ir kituose renginiuose. Projekto koordinatorė anglų kalbos mokytoja Irina Read.