FizikaSausio 27 d. vyko Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapas.

Sveikiname Konstantiną (IVD kl.), užėmusį I-ąją vietą .

Linkime sėkmės tolimesniame etape.