SVARBU! Nuo 2022 m. sausio 17 d. keičiasi tvarka dėl izoliacijos taikymo.

Informuojame, kad vadovaujantis Taisyklių 13 punktu, dėl sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusių asmenų izoliacijos sprendžiama vadovaujantis Taisyklių prieduose pateiktais algoritmais. Į didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų sąrašą neįtraukiami asmenys, kuriems vadovaujantis Taisyklių 8 ir 9 priedais taikomos izoliacijos išimtys, jeigu galima patvirtinti, kad turimi duomenys dėl galimo išimties taikymo yra tikri.

Izoliacijos išimtys taikomos šiems asmenims:

 • persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo SARS-CoV-2 PGR / antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų;
 • ugdytiniams, kurie sutinka testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais pagal teisės aktuose nustatytą algoritmą ugdymo įstaigoje nustačius COVID-19 ligos atvejį: pirmasis testas atliekamas iš karto po patvirtinto ligos atvejo, antrasis – po 48 / 72 val. ir trečiasis – dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo). Jeigu sąlytį turėjęs asmuo yra testuotas 24 val. laikotarpiu iki pirmojo testo organizavimo klasėje, šis testas įskaitomas kaip pirmas testas algoritme.

Didelės rizikos sąlyčiu nuo šiol laikoma:

 • jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar ugdytinis turėjo kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ;
 • jeigu ugdymo įstaigos darbuotojas ar ugdytinis turėjo kontaktą ugdymo įstaigoje mažesniu nei 1 m atstumu, ilgiau nei 4 val.

Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys izoliuojami 7 dienas nuo paskutinės kontakto su sergančiuoju dienos. Rekomenduojama atlikti greitąjį antigeno testą (vienkartinis testas)  arba greituosius antigeno testus (pagal GAT algoritmą) iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val. 

Jeigu vadovaujantis Taisyklių nuostatomis asmeniui gali būti taikomos izoliacijos išimtys ir jis gavo SMS žinutę dėl privalomo izoliavimo, asmuo turi NVSC pateikti teisę į izoliacijos išimtį patvirtinančius dokumentus atsidarius SMS žinutėje esančią nuorodą.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, pajutus  COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) simptomus, nedelsiant izoliuotis ir rekomenduojama atlikti savikontrolės greitąjį antigeno testą ir registruotis tel. 1808 PGR tyrimo atliki

Jeigu ugdymo įstaigos darbuotojo šeimos narys susirgo Covid- 19 liga, tai ugdymo įstaigos darbuotojams taikoma išimtis ir jie gali nesiizoliuoti jeigu testuojasi GAT pagal algoritmą:

 • įstaigos personalas, turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojamas nustatyta tvarka. Izoliavimas netaikomas, jei organizuojamas testavimas šio algoritmo 2.3.1 papunktyje nustatyta tvarka.
 • jeigu mokinio šeimos nariai suserga, jis turi izoliuotis, testuotis GAT pagal algoritmą negali.
 • ugdytiniai turėjęs kontaktą su kartu gyvenančiu asmeniu, sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuojami Taisyklių 8  priede nustatyta tvarka.

Nuoroda į teisės aktą.

ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ SU SERGANČIUOJU COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) UGDYMO ĮSTAIGOJE, IZOLIACIJOS ALGORITMAS

Informacija atnaujinta 2022-01-19


 

Nuo 2021 m. lapkričio 17 d. pasikeitė SAM įsakymas Nr. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

Nuo šiol izoliacijos išimtys taikomos šiems asmenims:

 • persirgusiems, kai liga buvo patvirtinta PGR ar antigeno testu prieš mažiau nei 210 dienų;
 • tiems, kurie prieš mažiau nei 60 dienų gavo teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos;
 • vakcinuotiems pagal pilną schemą (praėjus 14 dienų po vakcinacijos), kai nuo paskutinės vakcinos praėjo mažiau nei 120 d.;
 • paskiepyti sustiprinančiąją doze;
 • asmenims iki 18 m. paskiepytiems pilna vakcinacijos schema.

Plačiau apie galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos pasikeitimus.

Svarbūs pasikeitimai ugdymo įstaigose, nustačius COVID-19 ligos atvejį:

 • ugdymo įstaigos darbuotojai, paskiepyti pilna vakcinacijos schema, kai praėjo daugiau kaip 120 d. nuo paskutinės dozės ar neskiepyti sustiprinančiąja doze, galės testuotis savikontrolės greitaisiais antigeno testais (toliau - GAT) pagal teisės aktuose nustatytą algoritmą;
 • ugdymo įstaigų darbuotojai, kurie nepriklausys izoliacijos išimtims ir nesitestuos GAT, privalės izoliuotis 10 d. su galimybe susitrumpinti izoliaciją ne ankščiau kaip 7 d.;
 • nuo šiol testuotis GAT algoritmu galės pirminio profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo, jam vykstant toje pačioje mokykloje tos pačios mokyklos mokiniams (jei yra galimybė užtikrinti testavimo algoritmą) atstovams, pagal priede pateiktą algoritmą.


Plačiau apie aktualius pasikeitimus ugdymo įstaigoms galite rasti V-352 9 priede.

Primename, kad sąlytį turėję asmenys, dalyvaujantys ugdymo procese, kuriems taikomas testavimo algoritmas, 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) dienos negali dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo ar kitose veiklose, jei jose dalyvauja kitos ugdymo įstaigos vaikai, taip pat tokie asmenys negali dalyvauti renginiuose, kitose žmonių susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių.

Prašymas sutrumpinti izoliacijos terminą

Izoliacijos laikotarpis gali būti sutrumpintas:

 • sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims (nepaskiepytiems, nepersirgusiems) ne anksčiau kaip 7-tą izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Izoliacija nutraukiama gavus neigiamą tyrimo, atlikto ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną, rezultatą;
 • sąlytį su sergančiuoju turėjusiems asmenims (paskiepytiems seniau nei prieš 120 dienų) ne anksčiau kaip 3-tą izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą.
 • grįžusiems iš užsienio (išskyrus sąlytį turėjusius asmenis, grįžusius / atvykusius iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) ne anksčiau, kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Izoliacija nutraukiama gavus neigiamą tyrimo, atlikto ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną, rezultatą;
 • grįžusiems iš užsienio paskiepytiems asmenims, suėjus 14 dienų po vakcinos dozės suleidimo, kai asmuo buvo paskiepytas: - antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės; - viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė; - bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;
 • serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas. Antigeno testas šiuo atveju taip pat netinkamas; 
 • vaikams nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš raudonai ar pilkai zonai priskiriamų šalių, gavus neigiamą tyrimo rezultatą (tinka ir antigeno testas).

Pateikus šią formą, atsakymas apie sutrumpintą izoliacijos terminą išsiunčiamas el. paštu. Dėmesio, jeigu negaunate el. laiško iš NVSC, pasitikrinkite savo el. pašto aplankus "Šiukšlės" (Trash") arba "Brukalas" ("Spam").

Informacija atnaujinta 2021-12-16


 

Bendra informacija

GP greitieji antigeno testai

Savitestavimo tvarka

Informacija atnaujinta 2022-01-14


 

Informacija apie COVID-19 susirgusį vaiką

Jeigu vaikas susirgo COVID-19, tėvai (globėjai) iš esveikata.lt puslapio IŠRAŠĄ apie ligą turi persiųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.

 


 

Pokyčiai dėl izoliacijos termino ir atskirai vaikų izoliavimo ugdymo įstaigose
Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas – ugdymo įstaigoms (informacijos papildymas)

Teikiame reagavimo į COVID-19 susirgimo algoritmus. Informuojame apie pagrindinius pasikeitimus:
- trumpėja izoliacijos laikotarpis iki 10 d. Asmenims, norintiems susitrumpinti izoliaciją, galimas PGR tyrimas ne anksčiau 7 izoliacijos dieną ir iškart gavus atsakymą, galima grįžti į ugdymo įstaigą;
- klasėje po teigiamo kaupinių ar savikontrolės tyrimo atvejo, nesergantys mokiniai gali tęsti ugdymą ir nesiizoliuoti, jei testuosis savikontrolės greitaisiais antigeno testais (GAT) pagal OV sprendime nurodytą eigą: GAT iškart + GAT po 48 / 72 val. + GAT po 48 val.

Izoliacija, kai klasės mokiniai nesitiria profilaktiškai

Izoliacija, kai klasės mokiniai tiriasi savikontrolės greituoju antigeno testu

SVARBU! DĖL PGR TYRIMO MOKINIAMS ATLIKIMO. Informuojame, kad mokinys gavęs teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą (atlikus greitojo antigeno testą), yra laukiami Vilniaus mobiliajame punkte (Gerulaičio g. 1) atvykstant iš karto užsiregistravus (1808.lt, tel.: 1808) PGR tyrimui ir gavus patvirtinančią registracijos žinutę.

 


 

VESOC sprendimu veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams. Pateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams:

 • būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
 • rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
 • rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

Primename, kaip saugiai reikia dėvėti medicininę ir daugkartinė veido kaukes:

Taip pat rekomenduojame:

 • esant galimybei turėtų pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukę, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
 • vienkartinėms kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti , o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti į uždarą šiukšliadėžę.